Zarządzanie czasem / zarządzanie sobą w czasie

Cele szkolenia: 

 • Poznanie metod i narzędzi ułatwiających planowanie i realizowanie zadań
 • Rozwijanie indywidualnych predyspozycji do skutecznego i optymalnego podejmowania działań zgodnie ze swoimi preferencjami
 • Opracowanie indywidualnego modelu organizowania pracy w realnych warunkach

 

Program ramowy:

 1. Efektywne wykorzystywanie czasu
 • Analiza indywidualnego wykorzystywania czasu
 • Korzyści i straty
 • Efektywność osobista (krzywa wydajności osobistej)
 1. Planowanie działań
 • Wyznaczanie celów (SMART)
 • Reguła 60:40
 • Matryca Eisenhowera
 1. Realizacja zadań
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wybór priorytetów (Zasada Pareto)
 • Delegowanie zadań
 1. Skuteczne wprowadzanie zmian
 • Zarzadzanie czasem a typy pracowników
 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Zmiana nawyków i przekonań (Kaizen)

 

Dla kogo:

 • Dla osób, które chcą efektywniej wykorzystywać swój czas
 • Dla zespołów, które chcą optymalizować współpracę wewnętrzną
 • Dla zespołów i firm w fazie transformacji
 • Dla każdego, kto chce żyć w równowadze i poczuciu bycia dobrze zorganizowanym

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie umiejętności organizowania czasu pracy i prywatnego
 • Poszerzenie świadomości wpływu na planowanie i realizowanie zadań
 • Lepsza organizacja każdego dnia (zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym)
 • Większy entuzjazm w podejmowaniu nowych wyzwań
 • Dobre nastawienie do obowiązków zawodowych
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do odpowiedzialności za decyzje

 

Metody szkoleniowe:

 • Praca warsztatowa
 • Uczenie się przez doświadczanie
 • Praca na autentycznych przykładach uczestników
 • Mini wykład interaktywny (przy wprowadzaniu teorii)
 • Prezentacja
 • Demo przed niektórymi ćwiczeniami
 • Wykorzystanie metod coachingowych
 • Praca uczestników podczas szkolenia: w grupie, w podgrupach (2-5 osobowych), indywidualna
 • Identyfikacja osobistej efektywności szkolenia każdego z uczestników

Co wyróżnia to szkolenie:

Warsztat opiera się na założeniu Petera Druckera: „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. Dlatego istotą tego warsztatu jest zainspirowanie uczestników do takiego podejścia i włączenia go w codzienne życie. Możliwe jest to dzięki indywidualnemu podejściu trenera do każdego uczestnika warsztatu. Uczestnicy mogą opracować swój indywidualny model zarządzania czasem (zgodnie ze swoimi preferencjami) i zaplanować jego wdrożenie.