Ewa Nieć


Coach i trener biznesu

Kiedy dzieje się tak, że przychodzą do Ciebie ludzie i zaczynają swobodnie rozmawiać, a potem wracają i poruszacie sporo różnych tematów, wśród których pojawiają się ważne dla nich projekty, to zaczynasz myśleć, w jaki sposób możesz jeszcze lepiej pomóc. Kiedy widzisz, że zadając pytania i słuchając doprowadzasz ich do tego, że sami znajdują rozwiązania, to myślisz, że to właśnie dobra droga. Te sytuacje zdarzały mi się często zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zaczęłam doskonalić tę umiejętność, wychodząc z założenia, że warto rozwijać tę ścieżkę. Tak zostałam coachem.

Najpierw zdobywałam doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy (od referenta do prezesa spółki i członka rady nadzorczej spółki), w różnych środowiskach i obszarach, aby w konsekwencji podążania drogą zawodową zostać coachem i trenerem. Dzięki takiej ścieżce zawodowej bliskie mi są role pracownika, menadżera, ale także żony i matki i wyzwania stojące przed nimi każdego dnia.

Bardzo cenię sobie wszystkie moje doświadczenia zawodowe, bo chociaż jako coach nie doradzam, nie porównuję, nie daję gotowych rozwiązań i nie dzielę się z klientami swoim doświadczeniem bezpośrednio, to poszerza to moją perspektywę w pracy z klientem.

Mam przekonanie, że czas ucieka tylko wówczas, kiedy biernie poddajemy się jego upływowi. Dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, dzięki czemu mogę oferować moim klientom usługi najwyższej jakości.

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się zasadą: „Nie ma nikogo, od kogo nie mógłbyś się czegoś nauczyć”. Mając w pamięci tę sentencję, ciekawie rozglądam się wokół siebie i spotykam mnóstwo wspaniałych osób.

Jestem coachem (Erickson Professional Coach) i trenerem rozwoju osobistego. Ukończyłam „The Art & Science of Coaching” prowadzony przez Wszechnicę UJ i Erickson College z Vancouver oraz Szkołę Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalnię Róż pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia jestem ekonomistą (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) przez wiele lat wykonującą ten zawód.

Zapraszam do współpracy!

Ewa Nieć

Nie ma nikogo, od kogo nie mógłbyś się czegoś nauczyć

— Autor nieznany