Budowanie i rozwijanie silnego i skutecznego zespołu

Cel szkolenia:

 • budowanie i rozwijanie umiejętności komunikacji konstruktywnej,
 • wsparcie w pracy zespołowej,
 • wzmocnienie relacji w zespole,
 • podniesienie efektywności pracy indywidualnej i współpracy.

 

Program:

1. Komunikacja konstruktywna w zespole:

 • Komunikacja konstruktywna – założenia do stosowania
 • Elementy wspierające komunikację
 • Oceny i interpretacje a fakty i obserwacje i ich wpływ na efektywność rozmowy
 • Bariery w komunikacji
 • Techniki rozpoznawania emocji. Emocje jako wskaźnik potrzeb

2. Team building (budowanie zespołu):

 • Informacja zwrotna
 • Motywowanie do działania
 • Empatia (dla siebie i dla innych)
 • Budowanie kontaktu – Dwie ścieżki komunikacji
 • Uważne słuchanie, doskonalenie umiejętności słuchania innych

3. Skuteczna współpraca zespołowa:

 • Zapobieganie konfliktom, rozwiązywanie konfliktów i wychodzenie z trudnych sytuacji
 • Wyrażanie niezadowolenia i wyrażanie uznania
 • Wzajemne wspieranie się w codziennej pracy
 • Przekazywanie trudnych komunikatów pracownikom
 • Delegowanie zadań

 

Dla kogo:

 • Dla osób zarządzających zespołami
 • Dla zespołów
 • Dla trenerów wewnętrznych wspierających zespoły
 • Dla każdego, kto chce budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

 

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie narzędzi wspierających współpracę w zespole
 • Rozpoznanie własnych predyspozycji i obszarów do doskonalenia we współpracy z innymi
 • Możliwość praktycznego poznania komunikacji konstruktywnej
 • Podniesienie umiejętności reagowania w trudnych/konfliktowych sytuacjach
 • Wzmocnienie chęci do współpracy z innymi
 • Zachęcenie do współtworzenia atmosfery sprzyjającej współdziałaniu a nie konkurowaniu
 • Dążenie do doskonalenia relacji zawodowych w firmie
 • Nastawienie na zapobieganie konfliktom
 • Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywowania pracowników
 • Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

 

Metody szkoleniowe:

 • Praca warsztatowa
 • Uczenie się przez doświadczanie
 • Praca na autentycznych przykładach uczestników
 • Mini wykład interaktywny (przy wprowadzaniu teorii)
 • Demo przed niektórymi ćwiczeniami
 • Wykorzystanie metod coachingowych
 • Praca uczestników podczas szkolenia: w grupie, w podgrupach (2-5 osobowych), indywidualna

Co wyróżnia to szkolenie:

Szkolenie oparte o metodę NonViolent Communication. Pokazuje siłę komunikacji w budowaniu relacji międzyludzkich.