Budowanie umiejętności zarządzania emocjami

Cele szkolenia: 

 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy
 • zwiększenie efektywności osobistej
 • zdobycie umiejętności korzystania z poznanych narzędzi na co dzień

 

Program:

1. Kompetencje emocjonalne w zarządzaniu sobą:

 • Samoświadomość:
 • techniki rozpoznawania własnych uczuć
 • ćwiczenie umiejętności brania odpowiedzialności za własne uczucia i emocje
 • Motywacja:
 • jak rozwijać motywację wewnętrzną – wsparcie w sytuacji wewnętrznego konfliktu
 • Kierowanie sobą:
 • jak korzystać z energii trudnych emocji ( agresja, złość, gniew, strach, nieśmiałość) by wspierały w realizacji celów. Transformacja trudnych emocji
 • techniki redukcji stresu: uważność, relaksacja, ćwiczenia oddechowe

2. Umiejętności społeczne: jak skutecznie zarządzać relacjami

 • dwa style komunikacji: język dominacji versus język komunikacji w oparciu o metodę NonViolent Communication i doświadczenie ich wpływu na relację
 • empatia dla innych: słuchanie innych ze zrozumieniem

3. Inteligencja emocjonalna a sukces w organizacji:

 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
 • Jak mówić „nie” by wytyczyć granice i nie urazić
 • Reagowanie na odmowę lub opór
 • Docenienie i wdzięczność dla siebie i innych.

 

Dla kogo:

 • Dla osób zarządzających zespołami
 • Dla osób bezpośrednio obsługujących klientów zewnętrznych
 • Dla osób, które szukają sposobów na zastąpienie destrukcyjnego stresu akceptacją swoich emocji

 

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie umiejętności świadomego korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • Wzmocnienie przekonania o możliwości wpływu i rozwijania inteligencji emocjonalnej poprzez umiejętność zaspokajania potrzeb swoich i innych osób w oparciu o metodę NVC
 • Lepsze zrozumienie siebie i swoich reakcji w trudnych sytuacjach
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami·
 • Zwiększenie świadomości komunikacyjnej poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb rozmówcy
 • Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy

 

Metody szkoleniowe:

 • Praca warsztatowa
 • Uczenie się przez doświadczanie
 • Praca na autentycznych przykładach uczestników
 • Mini wykład interaktywny (przy wprowadzaniu teorii)
 • Demo przed niektórymi ćwiczeniami
 • Wykorzystanie metod coachingowych
 • Praca uczestników podczas szkolenia: w grupie, w podgrupach (2-5 osobowych), indywidualna
 • Wprowadzanie ćwiczeń rozluźniających, zwiększających uważność itp. jako alternatywny sposób na redukcję stresu
 • Włączenie do programu ćwiczeń zwiększających uważność

Co wyróżnia to szkolenie:

Szkolenie oparte o metodę NonViolent Communication. Nakierowany na uważność wobec własnych uczuć i potrzeb oraz skoncentrowany na budowaniu relacji z sobą samym i innymi osobami. Pokazuje jak można rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i dzięki temu łatwiej odnajdować się w trudnych sytuacjach.